วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จุรี ทัพวงษ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา