วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ ตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ ตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา