วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานเลี้ยงแสดงความยินดี “จรัสเรือง เฟื่องฟ้า ปสิดา เรืองรวี”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดงาน“จรัสเรือง เฟื่องฟ้า ปสิดา เรืองรวี” เพื่อแสดงความยินดีกับ นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และนายประเสริฐ แก้วแจ่ม ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last