วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ต้อนรับครูต่างประเทศ ประเทศจีน Miss Ma Lijun

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับครูต่างประเทศ ประเทศจีน Miss Ma Lijun เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒