วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ธนาคารขยะ ยอดสะสมฝากขวดครบ ๕๐๐ ใบ ตามโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา แสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ธนาคารขยะ ยอดสะสมฝากขวดครบ ๕๐๐ ใบ ตามโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา