วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรารางวัลที่ได้รับ ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (หญิง) ได้รับถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (หญิง) ได้รับเหรียญรางวัล