วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จัดขึ้นโดย มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ร่วมกับ จิตอาสา ๙๐๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา