วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการจัดอบรมสำหรับนักเรียนและครูผู้สอนในระดับอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาจัดพิธีเปิดโครงการจัดอบรมสำหรับนักเรียนและครูผู้สอนในระดับอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการทักษะที่พึงประสงค์ ในการทำงานรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC จัดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา หลักสูตรที่เปิดอบรม มี ๔ หลักสูตร ดังนี้ ๑. หลักสูตรดิจิทัล ๒. หลักสูตรบัญชีสมัยใหม่ ๓. หลักสูตรเลขานุการและการพัฒนาสำนักงานดิจิทัล ๔. หลักสูตรอาหารและการโรงแรม และมีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา และพิธีปิดการอบรมในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา