วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานเปิดงาน และคุณครูกิ่งทอง สัตยาอภิธาน จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นวิทยากรชี้แจงเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะ ฯ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา