วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It center Thailand ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It center Thailand ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง วันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นายเชี่ยวชาญ เทพประดิษฐ์ ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๑. บริการซ่อม (Repair) ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ได้แก่ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มุ้งลวด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ๒.บริการสร้าง (Build) ได้แก่ แผนกอาหารและโภชนาการ การทำข้าวหมูแดง แผนกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก การทำพวงกุญแจชื่อ แผนกวิจิตรศิลป์ การเพ้นท์กระเป๋าผ้า แผนกสามัญสัมพันธ์ การทำน้ำยาซักผ้า แผนกการบัญชี การทำตุ๊กตาการบูร แผนกการตลาด การสกรีนลายแก้ว วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๑. บริการซ่อม (Repair) ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ได้แก่ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มุ้งลวด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ๒.บริการสร้าง (Build) ได้แก่ แผนกอาหารและโภชนาการ การทำเกี๊ยวน้ำ แผนกการโรงแรม การตกแต่งที่คาดผม แผนกคหกรรม การทำพวงกุญแจฟักทอง แผนกออกแบบ กระจกหรรษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเพ้นท์กระเป๋าผ้า แผนกการเลขานุการ การทำพวงกุญแจจากกระดุม แผนกแฟชั่นดีไซด์ การทำพวงกุญแจสตรอเบอรี่

Next Last