วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ปวส. ๒ เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย นายประเสริฐ แก้วแจ่ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด - บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ให้ความรู้เรื่อง การเขียนใบสมัครอย่างไรให้ได้งาน เทคนิคการแต่งกาย และการสัมภาษณ์งาน - สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน - มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความรู้เรื่อง การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี