วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเข้าร่วมการแข่งขัน จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๕ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา