วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last