วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

มอบรางวัลกับผู้จำหน่ายเค้กและคุกกี้

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แสดงความยินดีกับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากกิจกรรมการแข่งขันสุดยอดนักขาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การจำหน่ายเค้กและคุกกี้ในเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา