วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ปีใหม่ ๒๕๖๒ “Bohemain Party cvc 2019”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานปีใหม่ ๒๕๖๒ “Bohemain Party cvc 2019” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีในองค์กร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last