วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

วันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน:เทศกาลคริสต์มาส เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last