วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

มอบเกียรติบัตร แสดง ความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ป

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตร แสดง ความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ รางวัลที่ได้ดังนี้ ๑. ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ๒. ทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ๓. ทักษะการแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge” รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ๔. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง ๕. ทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้า OTOP รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทองแดง ๖. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง ๗. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญเงิน ๘. การประกวดพูดสิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญเงิน ๙. การประกวดมารยาทไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทอง ๑๐. สมาชิกดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับปวส. สถานศึกษาขนาดใหญ่