วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อบรมใบขับขี่

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการ“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา”ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้รับความร่วมมือจาก ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยฉะเชิงเทรา สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา และบริษัท AP HONDA จำกัด

Next Last