วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการ“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา”ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมรับฟังการชี้แจงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายชวาล ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พ.ต.ท. จุมพฏ มัณยาภา รองผู้กำกับจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา และ พ.ต.ท. เตชทัต เนตรุวงศ์ สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา