วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรม Open house ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ Change Your Life “เส้นทางอนาคตโลกอาชีพ สู่ฝีมือชน คนสร้างชาติ ครั้งที่ ๔”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม Open house ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ Change Your Life “เส้นทางอนาคตโลกอาชีพ สู่ฝีมือชน คนสร้างชาติ ครั้งที่ ๔” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และมีนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรามาร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๒๓ คน

Next Last