วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชาสัมพันธืการจำหน่ายเค้กและคุกกี้ เทสกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เปิดจำหน่ายเค้กและคุกกี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ มีรายการดังนี้ รายการเค้ก ราคา ปอนด์ละ ๒๐๐ บาท ๑. เค้กเนยสดกรีนฟลาวเวอร์ ๒. เค้กเนยสดโรสฟลาวเวอร์ ๓. เค้กแบล็คฟลอเรส ๔. เค้กชอคโกแลตมอคค่า ๕. เค้กอัฟไซต์ดาวน์ ๖. เค้กอัลมอลล์ รายการ คุกกี้ ๑. คุกกี้ชอกโกแลตชิพ ราคาถุงละ ๒๐๐ บาท (ครึ่งกิโลกรัม) และราคาถุงละ ๑๐๐ บาท ๒. คุกกี้คอนเฟล็กเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ราคาถุงละ ๒๐๐ บาท (ครึ่งกิโลกรัม) และราคาถุงละ ๑๐๐ บาท ๓. คุกกี้อัลมอลล์ ราคาถุงละ ๒๒๕ บาท (ครึ่งกิโลกรัม) และราคาถุงละ ๑๐๐ บาท ขนมเปี๊ยะ ราคาถุงละ ๕๐ บาท และราคาถุงละ ๑๐๐ บาท สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่อาคาร ๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ (๐๓๘-๕๑๑๑๔๒,๐๓๘-๕๑๗๐๗๘)

Next Last