วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดี

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดงานเลี้ยงส่ง ครูธารทิพย์ ภิรมย์ลาภ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ครูชินวัฒน์ ศรีวิชา ย้ายไปปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย และต้อนรับ ครูสุวิมล ทองพลี ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last