วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาคุณธรรม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาคุณธรรม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last