วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดงานมุทิตาจิต “แสงดาวแห่งศรัทธา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดงานมุทิตาจิต “แสงดาวแห่งศรัทธา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการราชการ ดังนี้ ๑. ครูกรีฑาพล พุกภิญโญ ๒. ครูสมศรี เตชะมา ๓. ครูจันทนี จันทรศร ๔. ครูอัจฉรา มานะอริยกุล

Next Last