วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last