วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา จากการแข่งขันการออมตามโครงการประหยัดอดออม ของชมรมวิชาชีพการบัญชี

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา จากการแข่งขันการออมตามโครงการประหยัดอดออม ของชมรมวิชาชีพการบัญชี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา