วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาจากการประกวดออกแบบสื่อ Motion Graphic ในหัวข้อ “อเมซิ่งเที่ยวไทยสไตล์อาชีวะ”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาจากการประกวดออกแบบสื่อ Motion Graphic ในหัวข้อ “อเมซิ่งเที่ยวไทยสไตล์อาชีวะ” ของแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา