วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๒ รางวัล คือ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี โดยจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา