โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

           สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (รุ่น ๑) ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา