วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานนุ่งซิ่น กินขนม ชื่นชมไทย ครั้งที่ ๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดงานนุ่งซิ่น กินขนม ชื่นชมไทย ครั้งที่ ๒ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิรัตน์ วิโรจนุปถัมป์ วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มาร่วมพิธีเปิดและสนับสนุนเงินทุนการศึกษาและบูธให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวัฒนธรรมไทย ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กิจกรรมมีดังนี้ - กิจกรรม สุนทรพจน์ “ความเป็นไทย” ,กิจกรรม ชวนออเจ้าจำนรรจา - กิจกรรม ขับร้องเพลง “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี” - กิจกรรม ชาวสยามงามอย่างไทย,กิจกรรม อาชีวะร่วมใจรำวงไทยให้ครื้นเครง - กิจกรรม สาธิตและจำหน่ายอาหารไทย ขนมไทยและศิลปประดิษฐ์,ตลาดนัดพุทธรักษา - กิจกรรม บันทึกการเดินทาง บันทึกภาพความทรงจำ ของที่ระลึก สาธิตและจำหน่ายผลงานศิลปกรรม - กิจกรรม การละเล่นพื้นบ้าน - การประกวดแต่งกลอนสุภาพ เนื่องในวันสุนทรภู่,การประกวดคำขวัญวันภาษไทยแห่งชาติ,การประกวดชาวสยามงามอย่างไทย,แข่งขันทักษะการอ่านออกเสียงและการประกวดคัดไทย

Next Last