วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last