วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงาน และคุณครูกิ่งทอง สัตยาอภิธาน จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นวิทยากรชี้แจงเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะ ฯ ในวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last