วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รับรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ....บนเส้นทางชีวิต สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี ๒๕๕๘

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ รับรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ....บนเส้นทางชีวิต สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี ๒๕๕๘ สาขา บริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์