วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๑. บริการซ่อม (Repair) ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ได้แก่ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มุ้งลวด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ๒.บริการสร้าง (Build) ได้แก่ แผนกอาหารและโภชนาการ การทำผัดไท แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเพ้นท์กระเป๋าผ้า แผนกการโรงแรม การทำพิมเสนน้ำ แผนกออกแบบ การทำแคสตัสหิน แผนกแฟชั่นดีไซด์ การทำพวงกุญแจสตรอเบอรี่ แผนกการบัญชี การทำตุ๊กตาการบูร แผนกสามัญสัมพันธ์ การทำสบู่กลีเซอรีน วันที่ ๖ พฤษภาคม ๑. บริการซ่อม (Repair) ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ได้แก่ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มุ้งลวด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ๒.บริการสร้าง (Build) ได้แก่ แผนกคหกรรม การทำดอกกุหลาบหอม แผนกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก การทำกระถาง DIY แผนกการเลขานุการ การทำพวงกุญแจผ้าสักหลาด แผนกการตลาด การสกรีนลายแก้ว แผนกวิจิตรศิลป์ การเพ้นท์กระเป๋าผ้า แผนกอาหารและโภชนาการ การทำขนมจีนแกงเขียวหวาน

Next Last