วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุนทร มูเนาวาเราะ ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันที่ ๗ เมษายน ๑. บริการซ่อม (Repair) ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ได้แก่ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มุ้งลวด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ๒.บริการสร้าง (Build) ได้แก่ แผนกอาหารและโภชนาการ การทำข้าวหมูแดง แผนกวิจิตรศิลป์ การเพ้นท์กระเป๋าผ้า แผนกออกแบบ การทำพวงกุญแจหรรษา แผนกการเลขานุการ การทำพวงกุญแจจากกระดุม แผนกการตลาด การสกรีนลายแก้ว แผนกคหกรรม การทำดอกกุหลาบผ้าเช็ดหน้า แผนกแฟชั่นดีไซด์ การทำพวงกุญแจสตรอเบอรี่ วันที่ ๘ เมษายน ๑. บริการซ่อม (Repair) ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ได้แก่ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มุ้งลวด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ๒.บริการสร้าง (Build) ได้แก่ แผนกอาหารและโภชนาการ การทำผัดไท แผนกการโรงแรม การพับผ้าขนหนู แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก การทำที่คาดผมแฟนซี แผนกสามัญสัมพันธ์ การทำสบู่กรีเซอรีน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเพ้นท์กระเป๋าผ้า

Next Last