วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานรดน้ำดำหัว สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ "ยอกรสองประสาน สรงสนานกตัญชลี"

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานรดน้ำดำหัว สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ "ยอกรสองประสาน สรงสนานกตัญชลี" เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last