วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภทวิชาจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีคะ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภทวิชาจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last