วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับและแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยที่มาบรรจุ ๒ ท่าน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ครูรวิกานต์ เมืองสุบาล ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี , ครูกรชนก ภูเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรม