วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

นิทรรศการศิลปกรรม Art Exhibition Project 9 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาจัดงานนิทรรศการศิลปกรรม Art Exhibition Project 9 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อแสดงผลงานของครูและนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาศิลปกรรม ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ และอาคารศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ นิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียน นักศึกษา,เล่นเกมส์ชิงรางวัล,การบรรยายเรื่อง “ภาพถ่ายและจัดองค์ประกอบภาพ” โดยศิลปินด้านการถ่ายภาพ คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง,การแสดงดนตรีโฟล์คซอง ของนักเรียน นักศึกษา,รับชมการสร้างสรรค์งานกราฟฟิตี้ (Graffiti) ณ อาคารศิลปกรรม โดย คุณภัทรพล แตงรื่น (Alex Face)

Next Last