วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

วันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “วันยุทธหัตถี” เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา