วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน จำนวน ๑๐ ทักษะ และเป็นตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันในระดับชาติ

Next Last