วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน ปี ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบนางสุกัญญา จันทร์รัศมี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สวัสดีปีใหม่ คณะสื่อมวลชน ในเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๑

Next Last