วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last