วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมและสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการอบรมและสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธาน ในวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา