วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดงานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับ ครู รัตนกาญจน์ รัตนประดิษฐ์

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดงานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับ ครู รัตนกาญจน์ รัตนประดิษฐ์ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last