วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตร แสดง ความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร รางวัลที่ได้รับดังนี้ - แอพลิเคชั่น go CVC ชนะเลิศ - น้ำยาสำหรับผู้สูงอายุ ชนะเลิศ - บราวนี่อินทผาลัมแป้งข้าวกล้อง ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง - ตู้เพาะเห็ดอัจฉริยะ ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน - จิตรกรรมไทย ๓ มิติ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง - ประติมากรรมเมล็ดพืช รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทองแดง - พลาสเตอร์บรรเทาปวดว่านหางจระเข้ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทองแดง - ระบบบริหารจัดการลำดับการส่งงาน (MR.Q) รองชนะเลิศอันดับ ๑ - Water Filtration Device (องค์ความรู้) ชนะเลิศ เหรียญทอง - Floor leaner (องค์ความรู้) รองชนะเลิศอันดับ ๒