วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเค้กและคุกกี้ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเค้กและคุกกี้ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ในวันพฤหัสบดี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ ตั้งแต่วันนี้ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสามารถรับสินค้าได้ถึง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ช่องทางการสั่งซื้อ โทร.๐๓๘-๕๑๑๑๔๒ ,๐๓๘-๕๑๗๐๗๘ ต่อ ๒๔๒ ๐๙๘-๒๖๗๖๒๔๐ ,๐๘๑-๔๓๔๕๖๖๖

Next Last