วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร Young Business IT Contest ครั้งที่ ๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร Young Business IT Contest ครั้งที่ ๓ จับ IT ชนธุรกิจ โชว์ (ไม่) ห่วย ๔.๐ โครงการประกวดยอดนักธุรกิจ IT รุ่นเยาว์ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา