วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ต้อนรับครูต่างประเทศ ประเทศภูฏาน Mr.Sonam Lhendup

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับครูต่างประเทศ ประเทศภูฏาน Mr.Sonam Lhendup เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐