วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งนี้

Next Last